Zo werkt dijkvaneenidee.nl

Flevoland wil haar dijken versterken. En dit willen we combineren met nieuwe kansen voor de gebieden waar de schop toch in de grond gaat.

Deze nieuwe kansen willen en kunnen we niet alleen bedenken.
In onze visie moet dat samen met bewoners, ondernemers, provincie, waterschap, experts en andere betrokkenen. Zo wordt de economische, sociale en duurzame ontwikkeling van Flevoland versterkt.

Zo werkt dijkvaneenidee.nl

1. Zend jouw idee in op deze website.
2. Alle ideeën worden in oktober verzameld.
3. De beste ideeën worden daadwerkelijk onderzocht.
(en wie weet wordt jouw idee werkelijkheid!)

Kies het gebied waar je een idee voor hebt.